GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Filipíny očima geologa

Mezi šnorchlováním v korálovém moři a pojídáním banánů jsem si odskočil ...

 

 

 

Geologické průzkumy, posudky a studie v březnu 2018

Sotva slezl sníh ze strání, geologické práce se rozjely ...

Ostrava Přívoz - hledání historického mlýnského náhonu

 

 

 

Geologické průzkumy, posudky, studie a supervize v lednu a únoru 2018

Na počátku roku 2018 jsme úspěšně dokončovali ...

Skotnice - monitoring vod v roce 2017

 

 

 

Geologické průzkumy, posudky, studie a supervize v závěru roku 2017

V závěru roku jsme dokončovali nebo naopak zahájili průzkumné ...

Průzkum v Lukavci pro úpravu koryta Gručůvky

 

 

 

Geologické průzkumy, posudky a supervize v září a říjnu 2017

Aktuálně řešíme nebo dokončujeme následující geologické úkoly ...

Analýza rizika skládky pro lidské zdraví a ekosystémy v katastru obce Rouské

 

 

 

Geologické průzkumy, posudky, studie a supervize v červenci a srpnu 2017

O letních prázdninách se nám podařilo dokončit ...

Stavebně geologický a hydrogeologický průzkum v Ostravě - Hulváky

 

 

 

Geologické průzkumy, posudky, studie a supervize v květnu a červnu 2017

V průběhu května a června jsme dokončili ...

Průzkum s čerpacími testy pro odvodnění odtahových komínů v ArcelorMittal

 

 

 

Velkokapacitní vsakovací objekty v Prostřední Suché

Aktuálně jsme dokončili hydrogeologický dozor při budování ...

 

 

 

Rekultivace skládky ve Skotnici (1-12/2017)

V lednu 2017 jsme zahájili rekultivaci staré skládky komunálního a průmyslového odpadu ...

Začlenění skládky do krajiny je nenásilné

 

 

 

Geologické průzkumy, posudky, studie a projekty prováděné na jaře 2017 (3-4/2017)

V jarních měsících jsme zahájili intenzivní práce na ...

IG průzkum pro založení šestihalí v Kovoně

 

 

 

Strana výpisu:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 40