GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky a supervize v září a říjnu 2017

Aktuálně řešíme nebo dokončujeme následující geologické úkoly ...

... v průběhu září a října jsme dokončili několik dalších projektů zaměřených na průzkumy základových poměrů (průzkumy v Ostravě Mariánské Hory a Vítkovice pro stavbu nových komunikací a utrácení srážkových vod, v Ostravě Petřkovicích pro úpravu vodního toku Ludgeřovického potoka, v Ostravě Výškovicích pro založení stavby rodinného domu), vsakování srážkových a odpadních vod (průzkum v Oticích - místní část Rybníčky, zpracování provozního řádu vsakovacího zařízení pro Moravskoslezské drátovny, zpracování posudku pro RD ve Frýdlantě), na sanace a supervize starých ekologických záteží (supervize pro Ministerstvo financí projektu závěrečné etapy ochranného sanačního čerpání na Zubersku, průzkum a analýza rizik na lidské zdraví a ekosystémy skládky v obci Rouské), na posouzení vlivů stavby dálnice D6 na vodní útvary (celkem pro čtyři úseky: Karlovy Vary - Olšová Vrata, Olšová Vrata - Žalmanov, Žalmanov - Knínice a Knínice - Bošov) a dozor hlubinného zakládání nových výrobních hal na pilotách v průmyslové zóně Kopřivnice.

 

V říjnu jsme zazimovali rekulktivovanou skládku ve Skotnici. Pro nezávislost na dalších dodavatelích jsme pořídili lehký secí stroj a travní válec, které se osvědčilo. Máme zaseto travní semeno a pro letošek budeme pokračovat pouze v monitoringu podzemních vod. 

 

Analýza rizika skládky pro lidské zdraví a ekosystémy v katastru obce Rouské

Supervize ochranného čerpání v zahrádkářské kolonii v Zubří

Geologický a hydrogeologický průzkum pro stokovou síť v Petřkovicích

Hydrogeologický průzkum poměrů pro vsakování v Opavě

 

Kontaminační hydrogeologický průzkum znečištění studny v Dětmarovicích

Provozní řád vsakovacího zařízení srážkových vod pro Moravskoslezské drátovny v Ostravě

Průzkum základových poměrů a poměrů pro vsakování srážek z parkovacích plochy v Mariánských horách

Dozor budování pilot pro přístavbu haly Tawesco v Kopřivnici

 

Posouzení vlivů stavby čtyř úseků D6 mezi Karlovými Vary a Bošovem na útvary podzemních a povrchových vod dle Rámcové směrnice

Posuzení vsaku odpadních vod pro rodinný dům ve Frýdlantě nad Ostravicí

Dozor zakládání a testy na zemní pláni pro stavbu RD ve Výškovicích

Posouzení poměrů pro vsakování srážkových vod z nových parkovacích míst V ostravě na ulici Syllabova

 

Hydrogeologický průzkum pro vsakovámí odpadních vod z nové obytné a průmyslové zástavby

Zapravení travního semene na rekultivované skládce ve Skotnici

Pro zapravení travního semene jsme pořídili nový secí stroj a hutnící travní válec

O rekultivovanou skládku budeme pečovat následující tři roky - do 2019

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky