GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky a projekty v srpnu až prosinci 2018

Druhá polovina roku 2018 se nese ve znamení vysokého pracovního rytmu ...

... jako celý dosavadní rok. Poptávka po geologickcýh výkonech je po mnoha letech na svém vrcholu a byť neradi, musíme menší projekty s urgentními termíny odmítat. V průběhu třetího kvartálu jsme dokončili projekty týkající se převážně průzkumů a posudků pro založení, odvodňování či monitorování nových staveb v Ostravě, Návsí, Uherském Brodě, Žabni, Sviadnově a Českém Těšíně. Ve čtvrtém kvartálu jsme zahájili práce související s budováním vodních zdrojů a průzkumy pro projektované stavby rodinných domů, vodovodů a kanalizací v Hutisku - Solanec,  Čehovicích, Frýdku Místku, Ketkovicích, Čučicích a Horním Benešově. 

 

Na Bruntálsku jsme  zahájili výzkum pro vybudování násypového tělesa z alternativních materiálů. Na Příborsku jsme stihli v rámci biologické rekultivace zazimovat skládku. Na počátku listopadu jsme provedli první sečení travin a otestovali jsme si tak náš nový mulčovač. 

 

Průzkum pro posouzení vsakovací kapacity prostředí v Muglinově

Průzkum pro úpravu vodního koryta Podlézský potok

Vybudování monitorovacího systému podzemních vod pro areál Chassix

Statické zatěžovací zkoušky v areálu HAS ve Frýdku Místku - I. etapa

 

Statické zatěžovací zkoušky v areálu HAS ve Frýdku Místku - II. etapa

Průzkum pro založení "Dětské továrny" v Uhreském Brodě

Mechanické čištění jímacího vrtu v Píští

Průzkum a studie vlivu pro ukládání alternativního minerálního těsnění

 

Průzkum pro založení sportovní haly v Návsí

Průzkum pro utrácení srážkový vod z komunikace na ulici U Cementárny

Hydrogeologická studie pro povolení vrtané studny v obci Vrchy

Hydrogeologický posudek pro vsakování vod v Žabni

 

Výzkum možnosti úpravy alternativních materiálů pro tvorbu násypového tělesa

Skrbeň - vodní zdroj pro zásobování čerpací stanice PHM

Testování alternativních těsnících materiálů in-situ

Budování vodního zdroje v průmyslové zóně v Horním Benešově

 

Hydrogeologické posouzení lokality z hlediska vsakování srážkových a odpadních vod

Budování vodního zdroje v lokalitě Hutisko - Solanec

Screeningový průzkum znečištění v Čehovicích

Biologická rekultivace - péče o skládku ve Skotnici

 

Náš nový výkonný pomocník na mulčování skládek

Rouské - analýza rizika pro skládku odpadů

Základní a podkladová zpráva pro výrobu diabolek v Bohumíně

Kontaminační průzkum poblíž Lagun Ostramo

 

Průzkum v katastrech Ketkovice a Čučice na jižní Moravě

Rešeršní posouzení hydrogeologických a základových poměrů pro stavbu Hrušov - Kanalizace

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky