GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky a studie v březnu 2018

Sotva slezl sníh ze strání, geologické práce se rozjely ...

... v plném proudu. V březnu 2018 jsme dokončili jednorázové geologické průzkumy zaměřené na hledání trasy starého mlýnského náhonu (Ostrava - prodloužená Skladištní), pro vybudování splaškové kanalizace (Petřvald u Nového Jičína a Stará Ves nad Ondřejnicí), pro založení bytového domu na mikropilotách (Frenštát pod Radhoštěm), pro posouzení příčin podmáčení pozemků (řešení občanské stížnosti V Rožnově pod Radhoštěm), pro posuzení vhodnosti horninového prostředí ke vsakování srážkových vod z novostavby (Horní Bečva) a pro návrh rekonstrukce dálniční odpočívky na D35 (Olomouc - Škrbeň).

 

Dále jsme zpracovali havarijní plán dle §39 vodního zákona pro SEEIF Ceramic a.s. Závod 03: Keravit,  provedli soubor statických zatěžovacích zkoušek kruhovou deskou na víceučelovém hřišti na ulici Aviatiků v Ostravě, zpracovali hydrogeologické posouzení pro návrh jímání vody v areálu skládky v Horním Benešově v rámci vydaného IPPC,  vyhodnotili rešeršní formou rizikové geofaktory pro záměr vybudování nového průmyslového areálu ve Studénce, dokončili supervizní dohled nad zpětným zásypem sanované lokality TWA v Bohumíně a odevzadali pedologický průzkum pro vynětí půdy ze ZPF u sjezdu z dálnice D1 v Ostrovačicích.

 

To vše díky silné podpoře týmu. Duben snad bude volnější s nárokem na zasloženou dovolenou ... :-) 

 

Ostrava Přívoz - hledání historického mlýnského náhonu

Ostrava - víceúčelové hřiště Aviatiků

Rožnov - Uhliska - posouzení příčin podmáčení pozemků

SEEIF Ceramic - zpracování havarijního plánu závodu 03

 

Horní Bečva - HG průzkum pro utrácení srážkových vod

Petřvald - průzkum pro vybudování splaškové kanalizace

Horní Benešov - hydrogeologický posudek vodního zdroje pro změnu IPPC

Studénka - vyhodnoceni rizik a geofaktorů lokality pro nový záměr investora

 

Ostrovačice - pedologický průzkum pro rebonitaci půdy a její vynětí ze ZPF

Olomouc - D35 - geologický průzkum pro rekonstrukci parkoviště

Dokončení zásypu v sanované lokalitě areál TWKA

Frenštát - průzkum pro návrh založení bytového domu na mikropilotách

 

Pasportizace studní ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference