GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky, studie a supervize v lednu a únoru 2018

Na počátku roku 2018 jsme úspěšně dokončovali ...

... projekty zahájené v roce 2017. Jednalo se o monitoringy podzemních vod ekologicky zatížených lokalit ve Skotnici, Příboře, Krnově, Kopřivnici a v Ostravě. Dále jsme dokončili supervizní projekty pro Ministerstvo financí v Rožnově pod Radhoštěm a v Zubří, hydrogeologické posudky a průzkumy pro jímání a vskováníi vod na Horní Bečvě, v Ostravě Vítkovicích a Radvanicích.

V únoru jsme naopak zahájili přípravné, průzkumné a dozorové práce pro stavby: Prodloužená Skladištní v Ostravě, Stabilizace opěrné zídky ve Valašské Bystřici, Vybudování vsakovacího objektu na Horní Bečvě,  Navýšení jímaného množství vody dle vydaného IPPC v Horním Benešově, Autorský dozor stavby manipulační šachtice nad hlubinným vrtem HV-1 v Odrách, Vyhodnocení monitoringu mělkého a hlubinného oběhu podzemních vod v Odrách v rámci vydaného IPPC.

 

Skotnice - monitoring vod v roce 2017

Vrása a BorsodChem - monitoring vod v roce 2017

Zubersko - supervize nápravných opatření

Kopřivnice - geotechnický dozor budování pilot

 

Přerov D5502 - dozor při podrobném GTP

Horní Bečva - HG průzkum pro vodní zdroj a vsakování odpadních vod

MÚK Dubeč - studie vlivu záměru na vodní útvary

Škoda Vagonka - HG průzkum pro vsakování vod

 

Ostrava Radvanice - HG posouzení vsakování srážkových vod

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky