GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky, studie a supervize v závěru roku 2017

V závěru roku jsme dokončovali nebo naopak zahájili průzkumné ...

... práce převážně v oblasti projekcí vodních děl (kanalizace a ČOV ve Vělopolí, Žabni a Hodslavicích, sběrač B v Ostravě na ulici Trnkovecká,  úprava koryta vodoteče Gručůvka, hydrogeologický dozor nad stavbou manipulační šachtice nad hlubinným vrtem SMVaK v Loučkách), dále v oblasti staveb průmyslových, liniových a občanských staveb (Mitas v Otrokovicích, Tawesco v Kopřivnici, Nová Karolina v Ostravě, D0 MÚK Dubeč a I/12), kontaminační průzkumy a analýzy rizika (areál Jímání KoP v Ostravě, areál skládky v Horním Benešově).

V závěru roku jsme také vypracovávali zprávy z dlouhodobých monitoringů podzemních vod v kontaminovaných lokalitách a v okolí skládek a supervize pro Ministerstvo financí (skládka Příbor, skládka Skotnice, skládka Kopřivnice, Teplárna Krnov, areál Borsodchem a areál Vrása v Ostravě, Vodovod Zubersko v Rožnově a areál ON-SEMI conductor v Zubří).

 

 

Průzkum v Lukavci pro úpravu koryta Gručůvky

Plošný průzkum Vělopolí pro budování domovních ČOV

Průzkum pro vybudování splaškové kanalizace a rekonstrukci ČOV

Geotechnický a hydrogeologický průzkum v Otrokovicích

 

Analýza rizika pro ukládání výrobku s obsahem olova

Kontaminační průzkum areálu Jímání KoP v Ostravě

Posouzení změny stavby MÚK Dubeč na povrchové a podzemní vody

Průzkum podloží budoucí odkalovací nádrže a ČOV v Hodslavicích

 

Dynamická penetrace v Ostravě na Nové Karolině

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky