GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky a studie v květnu 2018

V průběhu května jsme pracovali převážně na hydrogeologických ...

... průzkumech a na stavbách souvisejících s utrácením srážkových vod nebo uprávách vodních staveb. Dokončili jsme průzkum poměrů ve Valašské Bystřice pro návrh konstrukce opěrné stěny, průzkum znečištění zemin a vod u stáčiště olejů v Loukách nad Olší, průzkum pro návrh založení tenisové haly ve Frenštátě pod Radhoštěm, průzkum pro stavbu kanalizace v Kopřivnici, místní části Mniší a Vlčovice, průzkum pro stanovení přítoků do stavebních jam a štol pro budovanou kanalizaci v Plesné, hydrogeologický dozor stavby odvodnění nového hřbitova ve Vratimově podle našeho předchozího návrhu a průzkum ulice na Vyhlídce a Okružní ve Vratimově pro návrh utrácení srážkových vod z rekonstrukce chodníků a parkovacích ploch. Po několika měsících práce jsme dokončili dozor při přestavbě manipulační šachtice hlubinného vrtu HV-1 v Odrách do ochranného sarkofágu v půdorysu nové výrobní haly a rovněž jsme dokončili odborně technické poradenství investorovi stavby D5502 Přerov Kokory při provádění doplňujícího geotechnického průzkumu. Aktuálně dokončujeme projekt rekultivace staré skládky v obci Zaječí na Břeclavsku a vyřizujeme povolení k terénním úpravám.

V květnu jsme zahájili automatizovaný monitoring sledu úrovně hladiny podzemní vody v hydrogeologických vrtech v prostoru projektované Galerie Prostějov, projekt monitoringu je stanoven na dobu jednoho roku.

 

Louky nad Olší - průzkum kontaminace prostředí

Frenštát - průzkum pro návrh založení tenisové haly

Valašská Bystřice - průzkum pro návrh opěrné konstrukce

Hydrogeologický průzkum pro stavbu kanalizace v Kopřivnici

 

Stará Plesná - stanovení přítoků do štol a výkopů

Hydrogeologický dozor stavby odvodnění hřbitova ve Vratimově

Vratimov - průzkum ulice na Vyhlídce pro návrh utrácení srážkových vod

Dozor hydrogeologa při přestavbě manipulační šachtice hlubinného vrtu v Odrách

 

Monitoring vod v rámci projektu Galerie Prostějov

Odborně technická pomoc investerovi stavby při doplňujícím průzkum stavby D5502 Přerov Kokory

Projekt rekultivace staré pískovny v Zaječí

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky