GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Hydrogeologické posouzení odběru podzemní vody pro Betonárku v Dobříši (6/2009)

Pro projektovanou výrobnu betonu v Dobříši posuzujeme možnost odběru ...

Pro projektovanou výrobnu betonu v Dobříši posuzujeme možnost odběru podzemní vody z průzkumných vrtů. Expertýza zahrnuje posouzení bezstřetového řešení odběru vody s ovlivněním nedaleké kumulace povrchových vod v bývalém zatopeném lomu Jezírko. Realizace: červen 2009

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Pohled na zájové území (v levé části areál plánované betonárky, ve střední části vodní útvar "Jezírko")