GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Pasport a hydrogeologické posouzení vodního zdroje na Dolní Bečvě (10/2009)

Na hřebeni Beskyd zpracováváme posouzení ...

 ... vlivu projektovaných stavebních prací s pojezdem těžké techniky po nezpevněné cestě na historický vodní zdroj zásobující místní obyvatele pitnou vodou. Práce zahrnují podrobný pasport historického vodního zdroje, dokumentaci trendu kolísání hladiny podzemní vody instalovaným hladinovým datalogerem a návrh opatření k zamezení vlivu na vydatnost zdroje. Realizace: říjen 2010.

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Lokalita na hřebeni Beskyd