GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Průzkumy pro posouzení vsakování srážek (7/2012)

Pro posouzení vhodnosti vsakování srážkových vod ...

... a přečištěných odpadních vod do horninového prostředí jsme aktuálně dokončili průzkumné a rešeršní práce v lokalitách Skřečoň, Frýdek Místek a Bernerova ulice v Ostravě. Práce zahrnovaly provedení mělkých sond do hloubky 6 metrů, hydrometrická měření na okolních objektech a rešerše archivních údajů z Geofondu ČR. Realizace: červen 2012.

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Lokalita Skřečoň

 

Lokalita Frýdek - Místek

 

Lokalita Ostrava - Bernerova ulice