GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Supervize zpracování analýzy rizika ve společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o., závod Krnov (8-12/2014)

Pro společnost VÍTKOVICE, a.s. provádíme supervizní činnosti při ...

... zpracování analýzy rizika ve společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o., závod Krnov. Práce zahrnují: 

• Odborné posouzení prováděcího projektu průzkumných prací,

• průběžný dohled nad realizací terénních prací dle prováděcího projektu,

• oponentní posouzení závěrečné zprávy – Analýzy rizika, 

• účast na kontrolních dnech a oponentním řízení.

Realizace: srpen - prosinec 2014.

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky