GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Průzkumné práce pro komunikační systém GSM-R, etapa V a VI (6/2014-4/2015)

Pro stavbu stožárů GSM-R podél železniční trati ČD v rozsahu 70 lokalit ...

provádíme geologický průzkum v úseku Kolín–Havlíčkův Brod–Křižanov–Brno-uzel Praha-Beroun–Praha–Benešov. Součástí průzkumu každé lokality jsou přípravné rešerše a projekční práce, jádrové sondy, laboratorní rozbory, odběry vzorků zemin a vod, geologický dozor a vyhodnocovací práce inženýrským geologem a hydrogeologem. Práce probíhají postupně po desíti lokalitách. Realizace: červen 2014 - duben 2015.

 

Průzkumné práce GSM-R, provozní soubor 100

Průzkumné práce GSM-R, provozní soubor 200

Průzkumné práce GSM-R, provozní soubor 300

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky