GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologický a pedologický průzkum v Hrabové (11/2011)

V Ostravě Hrabové provádíme průzkum pro ...

 ... založení komunikací budoucího obytného komplexu a stanovení bilance skrývky ornice. Práce zahrnují mělkou vrtanou sondáž do štěrků terasy Ostravice a pedologické vpichy kulturními vrstvami zeminy. Realizace: listopad 2011.

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference  

Průzkum v Hrabové