GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Ekologie, semináře a doplňkové služby

    EKOLOGIE A DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

 

  • Kvalifikovaný dohled na úseku ochrany životního prostředí v podnicích, monitoring kvality vod, 
  • Zpracování základní zprávy pro subjekty spadající pod integrovanépovolení (IPPC) včetně komunikace s kontrolními orgány (formou  kompletního ekologického outsourcingu).  
  • Poradenství při řešení problematiky starých ekologických zátěží, černých skládek, kontaminovaných míst a ekologických havárií, zpracování ekologických auditů a hodnocení rizik pro lidské zdraví a ekosystémy. 
  • Poradenství pro nakládání s odpady, projektování a rekultivace skládek.  Odborné posudky pro projekty a záměry dotované z fondů Evropské unie.  
  • Příprava zadávací dokumentace a zpracování kvalifikovaných výkazů výměr pro veřejné zakázky spojené s geologií a  ekologií.  Zastupování klientů při jednání a styku s úřady či dalšími institucemi.

    SEMINÁŘE

 

  • Pořádání vzdělávacích a osvětových seminářů na aktuální témta v geologických oborech:

 

     

 

Připravujeme:

Šíření osvěty v geologických oborech ve formě nových seminářů z kapacitních důvodů nechystáme.

 

Proběhlo: 

Řešení střetů ve vodním hospodářství při nakládání s vodami (duben 2014)

Hodnocení rizik ukládání odpadů do podzemí a na povrch terénu (prosinec 2012) 

Řešení ekologických zátěží (duben 2011)

Vsakování srážkových a odpadních vod do půdních vrstev II (listopad 2010)

Budování hydrogeologických průzkumných vrtů a studní (duben 2010)

Vsakování srážkových a odpadních vod do půdních vrstev (září 2009)