GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Ekologie, semináře a doplňkové služby

    EKOLOGIE A DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

 

  • Poradenství při řešení problematiky starých ekologických zátěží, černých skládek, kontaminovaných míst a ekologických havárií, zpracování ekologických auditů a analýzy rizik pro lidské zdraví a ekosystémy. 
  • Poradenství pro nakládání s odpady, projektování a rekultivace skládek.  Odborné posudky pro projekty a záměry dotované z fondů Evropské unie.  
  • Zpracování Základní zprávy v rámci integrovaného povolení (IPPC)
  • Příprava zadávací dokumentace a zpracování kvalifikovaných výkazů výměr pro veřejné zakázky spojené s geologií a  ekologií. 
  • Pořádání vzdělávacích a osvětových seminářů na aktuální témta v geologických oborech

    SEMINÁŘE 

 

Šíření osvěty v geologických oborech ve formě nových seminářů po několikaleté odmlce jsme v roce 2023 opět obnovili v součinnosti s Českou asociací hydrogeologů, a to v květnu 2023 v Ostravě na severní Moravě a v říjnu 2023 v Poličce ve východních Čechách, na téma "zasakování vod". Pro rok 2024 je v Ostravě a Poličce naplánován semináře na téma "průzkumné vrty a studny po novele vodního zákona". V roce 2025 bude téma osvětových seminářů zaměřeno na problematiku "Komunální sanační hydrogeologie a její souvislost s kvalitou podzemních vod".

 

        

 

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME:

V roce 2024 připravujeme další osvětové semináře, tentokrát na téma „Průzkumné vrty, vodní zdroje a jejich ochrana“. Pro moravské regiony je tento seminář plánován na jaro v termínu úterý 16.4.2024 v Ostravě a pro východočeský region na podzim v termínu úterý 15.10.2024 v Poličce. Zaznamenejte si do svých diářů, my se budeme těšit na Vaší účast. Kromě Ostravy a Poličky proběhnou v roce 2024 pod záštitou ČAH obdobné semináře v téměř shodném lektorském týmu v regionech jižní Čechy (Vodňany), severní Čechy (Ústí n.L.) a střední Čechy (Praha).

Průzkumné vrty a studny po novele vodního zákona (15.10.2024 v Poličce)

Komunální sanační hydrogeologie a její souvislost s kvalitou podzemních vod (15.4.2025 v Ostravě)

 

JIŽ PROBĚHLO: 

Průzkumné vrty a studny po novele vodního zákona (16.04.2024 v Ostravě)

Přednášky lektorů dočasně ke stažení na následujícím odkazu přes uschovnu.cz

Vsakování srážkových a odpadních vod do horninového prostředí (17.10.2023 v Poličce)

Vsakování srážkových a odpadních vod do horninového prostředí (30.5.2023 v Ostravě)

Řešení střetů ve vodním hospodářství při nakládání s vodami (duben 2014)

Hodnocení rizik ukládání odpadů do podzemí a na povrch terénu (prosinec 2012) 

Řešení ekologických zátěží (duben 2011)

Vsakování srážkových a odpadních vod do půdních vrstev II (listopad 2010)

Budování hydrogeologických průzkumných vrtů a studní (duben 2010)

Vsakování srážkových a odpadních vod do půdních vrstev (září 2009)