GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Právě skončil Seminář "Řešení střetů ve vodním hospodářství"

V návaznosti na semináře z cyklu aktuálních otázek v oblasti geologie ...

... v Ostravě úspěšně  proběhl další odborný seminář. Ten byl určený zejména zástupcům vodoprávních, stavebních a krajských úřadů, zástupcům inspektorátů ČIŽP, správcům povodí, vodohospodářům, hydrogeologům, projektantům a ostatním osobám zabývajících se problematikou nakládání s vodami a souvisejícími střety. 

Cílem semináře byla osvěta ve vodním právu, propagace osvědčených postupů a vzájemná výměna zkušeností při řešení střetů fyzických i právnických osob při nakládání s podzemními a povrchovými vodami. Řešená problematika je zaměřena jednak na oblast jímání podzemní vody a ochrany vodních zdrojů, jednak na oblast vsakování srážkových a odpadních vod. 

Seminář navazuje na předchozí cyklus pořádaný v letech 2010 a 2011 zaměřený na budování vodních zdrojů, ztrátu vody ve studnách, na vsakování srážkových a odpadních vod. Jedním z Vámi preferovaných témat pro další semináře bylo „řešení občanských sporů o vodu – to když je vody málo, a řešení podmáčených pozemků – to když je naopak vody moc“. Z tohoto důvodu jsme angažovali do semináře jako zkušeného lektora v právních otázkách Judr. Jaroslavu Nietscheovou, která je odborníkem na přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti ve vodním hospodářství. V záležitostech hydrogeologických z praxeseminář lektorovali RNDr. Svatopluk Šeda a Ing. Radim Ptáček, Ph.D.

Program semináře, podrobné informace o konání a přihlášení na seminář naleznete v kompletní formě s tématy jednotlivých přednášek v příloze ve formátu pdf.  Dodatečně doplněná přednáška J. Nietscheové neuvedená ve sborníku je přiložena jako příloha webu k volnému stažení. 

Místo a termín konání: Seminář se koná ve středu 23.04.2014 od 8:00 hodin v kulturním zařízení KZ K-TRIO na ulici Dr. Martínka č.4 v Ostravě Hrabůvce. Předpokládaná hodina ukončení dle rozvinuté diskuse okolo 14:30 hodin.

Přehled přihlášených institucí (aktualizace k 18.04.2014 - registrace ukončena): 

Magistrát města Brna, Městský úřad Bílovec, Městský úřad Bohumín, Městský úřad Bruntál, Mětský úřad Český Těšín, Mětský úřad Frenštát pod Radhoštěm, Magistrát města Havířova, Městský úřad Kopřivnice, Městský úřad Klimkovice, Městský úřad Kravaře, Městský úřad Mohelnice, Městský úřad Nový Jičín, Městský úřad Odry, Magistrát města Opavy, Městský úřad Orlová,  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, ÚMOb Ostrava Jih, ÚMOb Ostrava - Nová Bělá, Mětský úřad Vítkov, Mětský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Severomoravské vodárny a kanalizace a.s., Mětský úřad Valašské Meziříčí, Mětský úřad Vsetín, Magistrát města Olomouc, společnost VÍTKOVICE, a.s., Povodí Odry s.p., společnost G-consult, s.r.o., společnost AQUA ENVIRO, s.r.o., společnost OSA projekt s.r.o., společnost GEODRILL, s.r.o., společnost EPS s.r.o., společnost Projekt 2010, s.r.o., VŠB-TU Ostrava, Obec Závada, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (celkem přihlášeno 38 institucí, 86 osob).

 

Děkujeme všem zúčastněným za projevený zájem, zajímavou diskusi a těšíme se na další setkání s Vámi

Za tým organizátorů Radim Ptáček

 

 

 

Přílohy:Pozvánka a program (171,61 kB) , • Pozvánka a program - k tisku (167,30 kB) , • J.Nietscheová - doplněná přednáška (339,36 kB)

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Seminář Řešení střetů ve vodním hospodářství