GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Seminář "Průzkumné vrty a studny po novele stavebního zákona" v Ostravě, 16.4.2024

Od počátku roku 2024 nabyl účinnost nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. včetně jeho věcné novely ...

... a zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Do 30. 6. 2024 v tzv. přechodném období nový stavební zákon platí pouze pro vyhrazené stavby, ale od 1. 7. 2024 platí naplno i pro vodní díla. Stávajícího procesu povolování a provozování vodních zdrojů se tyto změny dotknou zejména zrušením kompetencí vodoprávních úřadů jako speciálních stavebních úřadů a sjednocením stávajících územních a stavebních řízení do jednoho řízení o povolení záměru. Letošní seminář „Aktuální otázky v oboru hydrogeologie“ se proto bude věnovat z větší části právním důsledkům významných legislativních změn, a následně i technickým stránkám a hydrogeologickým aspektům této problematiky. Do programu semináře jsou proto ve větší míře zapojeny právní výklady legislativy a také jsme ponechali větší prostor pro diskusi účastníků.  Podrobně je program semináře uveden v přihlášce v příloze ke stažení v pdf níže. Seminář je určený zejména pracovníkům vodoprávních a stavebních úřadů a ostatním představitelům státní správy, měst a obcí s cílem osvěty a propagace postupů při správních řízeních spojených s povolováním a budováním vodních zdrojů. Vítáni jsou na semináři rovněž hydrogeologové a projektanti vodních děl. Seminář se koná pod záštitou České asociace hydrogeologů z.s.  Účastníci semináře obdrží certifikát o jeho absolvování.

 

Těšíme se na vaší účast a konstruktivní diskusi nad touto aktuální problematikou související s oborem hydrogeologie. Pozvánku s podrobným programem a přihláškou naleznete ve formátu pdf ke stažení níže.

 

Aktuální informace a organizační pokyny:

 

Seminář se koná v úterý 16.04.2024 v Ostravě, v hudebním sále ve druhém patře kulturního zařízení AKORD & POKLAD, s.r.o. na náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Cena semináře činí pro zástupce státní správy (úřady, správci povodí) a řádné členy ČAH celkem 1480,- Kč včetně občerstvení, pro ostatní účastníky cena činí 1980,- Kč (ceny jsou uvedeny včetně DPH). Počet účastníků je limitován kapacitou sálu. Vyplněnou přihlášku laskavě zašlete nejpozději do 10.4.2024 ve skenu na e-mail: nebo datovou schránkou GEOoffice, s.r.o. (tra75wu). Přijetí přihlášky potvrzujeme obvykle do dvou pracovních dní stejnou cestou, jakou přišla přihláška. Úhrada vložného bude provedena na základě zaslané zálohové faktury. Po obdržení platby bude daňový doklad zaslán e-mailem nebo předán při registraci účastníka v den konaní semináře. Úhrada vložného v případě platby na účet musí být provedena nejpozději jeden den před konáním semináře, platba v hotovosti v den konání semináře u registrace. Prezentace přednášek nebudou v tištěné podobě, po semináři budou účastníkům k dispozici ve formátu pdf ke stažení z webového portálu GEOoffice.

Občerstvení bude pro účastníky zajištěno (pouťový koláč, štrudl se šunkou a sýrem, pro vegetariány ovoce, kafe, čaj a karafy s vodou), po registraci přihlášky budete vyzvání k volbě obědu z připraveného menu. K obědu máte na výběr: 

(P1) Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi a (P2) Hovězí vývar se zeleninou (BEZLEPEK),

(O1) 200g Pomalu pečená vepřová krkovice, zámecké brambůrky, demi glace (BEZLEPEK) a (O2) 220g Pečené kuřecí stehno, šťouchané brambory s cibulkou (BEZLEPEK).

Parkování je k dispozici u samotného kulturního domu i v jeho blízkém okolí. Bezplatné parkování je k dispozici hned za KD Akord na ulici Svazácká (u letního koupaliště).

Organizátor si vyhrazuje právo v neodkladných případech (nemoc lektorů apod.) změnit termín pořádání semináře nebo jednotlivé lektory.

Přihlášené instituce k 11.4.2024 (76 osob):

Město Příbor (1 osoba), Statutární město Ostrava (12 osob), Statutární město Zlín (3 osoby), společnost Pudis (1 osoba), Město Český Těšín (3 osoby), společnost AZ GEO (2 osoby), Statutární město Frýdek Místek (3 osoby), společnost GEOtest (1 osoba), Město Bohumín (2 osoby),  Statutární město Karviná (3 osoby), Městský úřad Vsetín (5 osob), Krajský úřad Jihomoravského kraje (2 osoby), Město Valašské Mezříčí (3 osoby), Město Rožnov pod Radhoštěm (1 osoba), Město Šumperk (2 osoby), společnost Severočeské vodovody a kanalizace (1 osoba), společnost Geoměrka (1 osoba), společnost Embra Drilling (1 osoba), Moravskoslezský krajský úřad (3 osoby), společnost Geologické práce (1 osoba), společnost G-consult (2 osoby), Statutární město Olomouc (2 osoby), Město Přerov (1 osoba), Město Jablunkov (2 osoby), společnost Geo Tec - GS (1 osoba), společnost Aqua Enviro (2 osoby), společnost Terebo (2 osoby), Statutární město Havířov (1 osoba), společnost GreenGas (2 osoby), Městský úřad Kopřivnice (3 osoby), Městský úřad Třinec (3 osoby), Městský úřad Bruntál (1 osoba).

Přednášky lektorů ke stažení:

Přednášky lektorů ve formátu PDF jsou ke stažení k dispozici zde na následujícím odkazu přes uschovnu.cz. Odkaz je platný do 6.5.2024 nebo do omezeného počtu stažení. Pokud bude počet stažení vyčerpán, kontaktujte pořádající organizaci pro prodloužení přístupu.

 

Storno účasti: Podpisem a odesláním přihlášky vyjadřuje účastník a vysílající organizace souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, pro akceptování storna je rozhodující datum poštovního razítka (nejpozději 12.04.2024). Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme, ale akceptujeme účast náhradníka.

.

Přílohy:Program semináře a přihláška (1 062,12 kB)

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Náhled: Program semináře a přihláška

 

Kulturní dům Akord na ulici Čujkuvova

 

Neplacené parkoviště na ulici Svazácká

 

U vstupu v KD do leva po schodech do 2. patra

 

Hudební sál ve 2. patře

 

Hudební sál ve 2. patře

 

... a účastníci našeho ostravského semináře v hojném počtu!!! Foto upraveno pro potřeby GDPR