GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Seminář "Průzkumné vrty a studny po novele stavebního zákona" v Poličce, 15.10.2024

Od počátku roku 2024 nabyl účinnost nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. ...

... včetně jeho věcné novely a zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Do 30. 6. 2024 v tzv. přechodném období nový stavební zákon platí pouze pro vyhrazené stavby, ale od 1. 7. 2024 platí naplno i pro vodní díla. Stávajícího procesu povolování a provozování vodních zdrojů se tyto změny dotknou zejména zrušením kompetencí vodoprávních úřadů jako speciálních stavebních úřadů a sjednocením stávajících územních a stavebních řízení do jednoho řízení o povolení záměru. Letošní seminář  „Aktuální otázky v oboru hydrogeologie“ pořádaný 15.10.2024 v Poličce se proto bude věnovat z větší části právním důsledkům významných legislativních změn, a následně i technickým stránkám a hydrogeologickým aspektům této problematiky. Do programu semináře jsou proto ve větší míře zapojeny právní výklady legislativy a také jsme ponechali větší prostor pro diskusi účastníků.  Příspěvky lektorů jsme mírně upravili podle nejnovějších zkušeností z proběhlého semináře v Ostravě v dubnu a ještě je mírně upravíme podle aktuálně nabytých zkušeností od počátku čerevence, kdy zákon vstoupí v plnou účinnost.

 

Seminář je určený zejména pracovníkům vodoprávních a stavebních úřadů a ostatním představitelům státní správy, měst a obcí s cílem osvěty a propagace postupů při správních řízeních spojených s povolováním a budováním vodních zdrojů. Vítáni jsou na semináři rovněž hydrogeologové a projektanti vodních děl. Seminář se koná pod záštitou České asociace hydrogeologů z.s.  Účastníci semináře obdrží certifikát o jeho absolvování. 

 

Těšíme se na vaší účast a konstruktivní diskusi nad touto aktuální problematikou související s oborem hydrogeologie. Pozvánku s podrobným programem a přihláškou naleznete ve formátu pdf ke stažení níže. Organizátor si vyhrazuje právo v neodkladných případech (nemoc lektorů apod.) změnit termín pořádání semináře nebo jednotlivé lektory.

Storno účasti: Podpisem a odesláním přihlášky vyjadřuje účastník a vysílající organizace souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, pro akceptování storna je rozhodující datum poštovního razítka (nejpozději 10.10.2024). Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme, ale akceptujeme účast náhradníka.

 

Aktuální informace a organizační pokyny:

 

Seminář se koná v úterý 15.10.2024 v Poličce, v místním kulturním centru Tylův dům, v malém sále v 1. patře. . Cena semináře činí pro zástupce státní správy (úřady, správci povodí) a řádné členy ČAH celkem 1480,- Kč včetně občerstvení, pro ostatní účastníky cena činí 1980,- Kč (ceny jsou uvedeny včetně DPH). Počet účastníků je limitován kapacitou sálu. Počet účastníků je limitován kapacitou sálu. Vyplněnou přihlášku laskavě zašlete nejpozději do 10.4.2024 ve skenu na e-mail: nebo datovou schránkou GEOoffice, s.r.o. (tra75wu). Přijetí přihlášky potvrzujeme obvykle do dvou pracovních dní stejnou cestou, jakou přišla přihláška. Úhrada vložného bude provedena na základě zaslané zálohové faktury. Po obdržení platby bude daňový doklad zaslán e-mailem nebo předán při registraci účastníka v den konaní semináře. Úhrada vložného v případě platby na účet musí být provedena nejpozději jeden den před konáním semináře, platba v hotovosti v den konání semináře u registrace. Prezentace přednášek nebudou v tištěné podobě, po semináři budou účastníkům k dispozici ve formátu pdf ke stažení z webového portálu GEOoffice.

 

Občerstvení bude pro účastníky zajištěno ve formě pitného režimu, svačiny a klasického obědu. Po registraci přihlášky budete vyzvání k volbě obědu z připraveného menu. Pokud máte specifické požadavky (bezlepek, alergie, vegan, ...), popište své potřeby a my se vám pokusíme vyhovět. Obědové menu budeme řešit cca 6 týdnů před seminářem.

 

Přihlášené instituce k 14.5.2024:

 

Povodí Labe s.p. (2 osoby).

 

Přednášky lektorů ke stažení: Přednášky lektorů ve formátu PDF budou ke stažení k dispozici zde na následujícím odkazu přes uschovnu.cz. Odkaz bude platný do 30.10.2024 nebo do omezeného počtu stažení. Pokud bude počet stažení vyčerpán, kontaktujte pořádající organizaci pro prodloužení přístupu.

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference  

Program semináře a přihláška