GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Seminář UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU

V návaznosti na semináře z cyklu aktuálních otázek v oblasti geologie ...

... jsme v Ostravě uspořádali další odborný seminář. Ten byl určený zejména osobám zabývajících se problematikou odpadů, zaměstnancům krajských úřadů a měst z odborů ochrany životního prostředí, odpadovým společnostem, producentům odpadů, projektantům rekultivačních prací a všem ostatním zainteresovaným subjektům. 

Cílem semináře byla osvěta, propagace postupů a vzájemná výměna zkušeností při řešení problematiky ukládání odpadů na povrchu terénu v návaznosti na hodnocení rizik ve smyslu přílohy č. 11 vyhlášky MŽP 294/2005 Sb. Současný legislativní stav této odpadářské oblasti vyvolává v praxi řadu otázek a nejasností. Do lektorského týmu jsme proto angažovali osoby podílející se na přípravě související báňské a odpadové legislativy, představitele krajských úřadů, zástupce Státního fondu ŽP na úseku kontrolingu technického zabezpečení skládek, představitele držitelů hodnocení rizik  a zástupce těžebních a hutních organizací, na které se tyto požadavky vážou. Zváni k diskusi jsou i kolegové se souvisejícími profesemi. 

Program semináře, informace o konání a přihlášku na seminář naleznete v kompletní formě s tématy jednotlivých přednášek ke stažení v příloze (k tisku v černobílé verzi). Přihlášky účastníkůsemináře prosím zasílejte dle pokynů uvedených na přihlášce. O provedené platbě nás prosím informujte e-mailem na . Sylaby zajistíme pouze včasně přihlášeným účastníkům (nejpozději  do 11.12.2012). 

Místo a termín konání: Seminář se koná ve čtvrtek 13.12.2012 od 8:30 hodin v kulturním zařízení KZ K-TRIO na ulici Dr. Martínka č.4 v Ostravě Hrabůvce. Předpokládaná hodina ukončení dle rozvinuté diskuse okolo 14:30 hodin.

Přednášky lektorů v syllabové formě obdrží přihlášení účastníci v materiálech pro seminář. Do přílohy je vloženo schéma pro rozhodování mezi odpadem a výrobkem z přednášky Ing. J.Kaňky, Ph.D., které bylo v sylabu vytištěno se sníženou čitelností.

Přihlášené instituce: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Magistrát města Ostrava - obvod MÚ Ostrava Jih, Městský úřad Třinec, Městský úřad Karviná, Povodí Odry s.p., Český Báňský úřad Praha, Státní fond Životního prostředí, VVÚU a.s., Hutní projekt Frýdek Místek, K-GEO s.r.o., Diamo s.p. VÍTKOVICE a.s., EPS s.r.o., ID ekoslužby, s.r.o., AWT Rekultivace a.s., Dalkia ČR.

 

Zpět do sekce seminářů.

 

Přílohy:Pozvánka a program k tisku (747,04 kB) , • Program - barevná verze k prezentaci (684,31 kB) , • Prezentace Radim Ptáček (6 571,16 kB) , • Prezentace Jan Kaňka (4 909,82 kB) , • J.Kaňka - schéma pro rozhodování mezi O a P (774,76 kB) , • Prezentace Zuzana Havlová (854,49 kB) , • Prezentace Petr Kříž (8 962,63 kB) , • Prezentace Petra Mikulíčková (4 483,50 kB) , • Prezentace Jaromír Šefl (1 107,26 kB) , • Prezentace Daniel Vojtěch (373,39 kB)

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference  

Aktuální seminář o odpadech