GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Osvědčení a autorizace

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Autorizace ČKAIT

Osvědčení o autorizaci ČKAIT v oborech ...

 

Osvědčení o autorizaci ČKAIT v oboru geotechnika, vodohospoádřské stavby a krajinné inženýrství. Držitelem osvědčení v oboru geotechnika je Ing. Dušan Kalandra, Cs.C., zkušený geotechnik a geolog s více než 40 léty praxe.

 

V oboru vodohospodářské stavby projektujeme zejména pro činnosti spojené s hydrogeologhií - tj. vodní zdroje a vsakovací objekty.

 

Geotechnika

 

 

Tématické zařazení:

 » Osvědčení a autorizace