GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Osvědčení a autorizace

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Autorizace ČKAIT

Osvědčení o autorizaci ČKAIT v oborech ...

 

Osvědčení o autorizaci ČKAIT v oboru geotechnika, vodohospoádřské stavby a krajinné inženýrství. Držitelem osvědčení v oboru geotechnika (a báňský projektant způsobilý dle ČBÚ) je autorizovaný inženýr Ing. Pavel Šípek, zkušený geotechnik s více než 25 léty praxe. V oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství projektujeme zejména pro činnosti spojené s hydrogeologhií - tj. vodní zdroje a vsakovací objekty, a spojené s rekultivací skládek. Odborným garantem v této oblasti je autorizovaný inženýr Ing. Jerzy Nowak, zkušený projektant s více než 20 léty praxe.

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Osvědčení a autorizace