GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Osvědčení a autorizace

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Odborná osvědčení MŽP

Odborné osvědčení MŽP ČR projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech ...

Odborným garantem s osvědčením MŽP ČR projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie, geologické práce - sanace, geochemie a environmentální geologie je Ing. Radim Ptáček, Ph.D. Další odborné způsobilosti (inženýrská geologie, geofyzika, a další) nám grantují naší spříznění kolegové.

 

Hydrogeologie a sanační geologie - Radim Ptáček

Geochemie a environmentální geologie - Radim Ptáček

 

 

Tématické zařazení:

 » Osvědčení a autorizace