GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Nabídka služeb

Zpracování geologických a geotechnických dat

Pro zpracování a prezentaci geologických údajů a dat do podoby geologických profilů využíváme databázový systém gINT ...

gINT je databázový systém na zpracování a prezentaci geotechnických a geologických dat, který umožňuje filtrovat data uložená v databázi a vytvářet tak výstupy přesně podle přání uživatele a zákazníků. Napojení na geotechnické programy GEO5 a možnost tvoby vlastních typů výstupních protokolů z programů gINT tvoří velmi efektivní nástroj. Program je vyvíjen renomovanou firmou gINT (USA) a v současné době jej používá více jak 10 000 uživatelů po celém světě.

 

V gINTu vytváříme popisy vrtů, kopaných sond nebo hydrogeologických vystrojených vrtů. Popisy jsou doplněny výškovým měřítkem. Jednotlivé vrstvy jsou zatříděny dle ČSN 731001, ČSN 733050, vrtatelnosti atd. Protokoly odkryvných prací poskytují ucelený přehled prací včetně údajů o odebraných vzorcích, hladině podzemní vody a přiložených fotografiích.

 

gINT zobrazuje vrty v řezu včetně vzdálenosti od vedení řezu. K profilům vrtů je možno přiřadit další informace (hladina podzemní vody, CPT, geofyzikální výsledky, SPT atd.). Řezy je možné používat jako externí reference pro výkresy v programu AutoCAD a propojit tak výkresy spodní a horní konstrukce.

 

gINT také zobrazuje výsledky polních měření (profily CPT, geofyzikální, SPT atd.), které je možné stáhnout přímo z polních přístrojů. Dále je možné rychle vykreslit výsledky laboratorních prací (křivky zrnitosti, zhutnitelnost, stlačitelnost, triaxiální zkouška atd.) Data jsou rychle zobrazena ve standardních geotechnických grafech

 

Tématické zařazení:

 » Nabídka služeb  

Geologický řez (gINT)

 

Geologický profil (gINT)

 

Další ukázky výstupů gINT

 

Další ukázky výstupů gINT