GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Nabídka služeb

Zemní práce menšího rozsahu (10/2015)

Posílili jsme naše technické zázemí o další techniku ...

Protože stále přibýval počet poptávek na práce drobného stavebního charakteru navazujících na dokončování našich geologických prací, rozhodli jsme se vybavit vlastní zemní technikou se snadnou transpotovatelností  a být tak nezávislí na dalších dodavatelích. Pořídili jsme proto malý, ale silný minibagr, který je možno zapřáhnout za čtyřkolku, a  na krátké vzdálenosti ho přepravit na místo jeho určení bez větší újmy i na udržovaných trávnících. 

Hloubkový dosah podkopu minibagru Jahnsen činí max 2.1 m při šířce rýhy 0.25 nebo 0.6 m. Minibagr je optimální pro dokončovací práce při instalaci manipulační šachtice vrtaných studní, kopání vodovodních a kanalizačních přípojek, hloubení průzkumných kopaných sond, provádění nálevových testů vsakování srážek, budování retenčních jímek a mělkých vsakovacích objektů. 

Nová čtyřkolka GOES 520 Forest je určena zejména k přepravě minibagru, čerpadel, vibrační vrtné soupravy nebo elektrocentrály v náročnějším terénu, vybavena je ale i čelním nakladačem pro sypké zeminy. Vhodná je tak pro samostatnou práci například k zásypu  menších výkopů, kanalizačních a vodovodních přípojek v hůře dostupných místech, ale i k odklízení sněhu nebo k efektivní přepravě osob a měřící techniky na stavbách (např. pro provádění statických zatěžovacích zkoušek).

Posledním přírůstkem do našeho technického parku je minudumper LUMAG určený na převoz výkopku a sypanin do 0.5 tuny, ale i materiálu a vybavení pro jiné práce do těžko dostupného terénu. Nákladní prostor minidumperu plánujeme do budoucna upravit tak, aby mohl nosit i lehkou vrtnou a penetrační soupravu.

 

Nová zemní technika

Minibagr Jahnsen CB500

Čtyřkolový dělník GOES 520 Forest

Čelní nakladač

 

Lehký minidumper pro transport sypanin

Minidumper pro usnadnění přepravy vybavení v terénu

Minidumper pro usnadnění přepravy vybavení v terénu

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Nabídka služeb