GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Nabídka služeb

Statická zatěžovací zkouška - novinka v našem vybavení (1/2012)

Pro kontrolu míry zhutnění zemin a únosnosti základových půd ...

... jsme pořídili soupravu pro provádění statických zatěžovacích zkoušek kruhovou deskou. Měřením zjišťujeme deformační modul podloží základových patek, podlah, zemní pláně, komunikací, apod.

Zatěžovací zkoušky provádíme soupravou vybavenou jednobodovým měřícím můstkem s digitálním snímačem sednutí a manometrem s dvojitou stupnicí pro desky 300 a 357mm napojeným na elektronickou vyhodnocovací jednotku. Vyhodnocovací jednotka a různé průměry desek umožňují provádět automatizované měření a vyhodnocování podle ČSN pro různý druhy staveb. Doba zkoušky trvá přibližně 20 až 30 minut a zakončena je tiskem protokolu se stanoveným deformačním modulem.

Jako vhodnou protizátěž zatlačení desky používáme v součinnosti s objedenatelem jeho stavební mechanismy s hmotností vyšší než 10 tun.

 

 

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Nabídka služeb