GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Monitorování kvality vod, čerpací testy

  • Projektování, budování a provozování systémů hydrogeologických vrtů pro monitorování kvality nebo dynamiky podzemních vod (průmyslové či zemědělské areály, veřejná pohřebiště, okolí staveb a provozů, ochranná pásma vodních zdrojů, apod.)

 

  • Odborné expertzýzy a vyhodnocování trendů kvality vody, prostorového znečištění či změn fyzikálně-chemických parametrů v čase

 

  • Zpracování proudových modelů podzemní vody včetně šíření znečištění podzemními vodami.

 

  • Čerpací testy pro posouzení vydatnosti vodního zdroje, propustnosti prostředí nebo stanovení přítoku do stavebního výkupu