GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické práce v prvním kvartálu roku 2022

Jaro se právě hlásí o svá práva a s ním vyjíždějí do terénu i vrtné soupravy ...

K prvnímu jarnímu dni jsme v letošním roce ukončili geologické průzkumy s vrtnými pracemi v Orlové, ve Vratimově, v městských částech Ostravy Martinov a Vítkovice, v Oldřichovicích, v Českém Těšíně a v Prostějově. V průběhu února a března jsme rovněž prováděli menší rešerše týkající se převážně vsakování srážkových nebo odpadních vod v několika městských obvodech Ostravy a v jejím okolí, posoudili jsme možnost chemické úpravy zemin a návrh receptury ve Slavotíně a také jsme dokončili projekty geologických průzkumů zbytkové kontaminace po havárijích na železnicích na pěti moravských lokalitách. Průzkum těchto lokalit plánujeme na druhou polovinu roku.

Od počátku března jsme obnovili rekultivační práce na skládce v Horním Benešově spojené s dopravou zemního materiálu do vyrovnávacích a těsnících vrstev. Návoz plánujeme dokončit v první polovině letošního roku.

Netrpělivě také čekáme na dokončení výroby naší nové vrtné soupravy !!! 

 

 

Hydrogeologický průzkum ve Vratimově

Průzkumy zbytkové kontaminace pro SŽ

Hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum v Orlové

Geologický průzkum v Prostějově

 

Hydrogeologický průzkum v Oldřichovicích

Posouzení chemické upravitelnosti zemin ve Slavětíně

Hydrogeologický průzkum v Martinově

Hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum v Ostravě Vítkovicích

 

Průzkum podloží pro napojení cyklostezky č.10 Český Těšín - Havířov

Geotechnický dozor provádění pilot mostních pilířů v Ostravě Vítkovicích

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky