GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky, rekultivace a taky čas na dovolenou v létě 2021

Zaslouženě po našlapaném prvním kvartálu nastal čas ...

... na oddych a práci tak kombinujeme s aktivní dovolenou v prostředí vápencových ostrovů omývaných slanou vodou. Ostrovy v NP Kornati nemají žádné prameny ani vodní toky. Vegetace je zde velmi řídká kvůli nerovnoměrnému rozložení srážek a teplot v letním období. Moře v okolí je ale jednou z nejbohatších rybářských oblastí této části středomoří.

Z hlediska pracovního aktuálně ke konci července dokončujeme letošní odtěžbu sádrovce pro rekultivační účely, hydrogeologický a kontaminační průzkum pro vodní zdroj k odpočívce na D35 ve Skrbni, posouzení zemní pláně pro stavbu komplexu RD v Šilheřovicích a závěrečné zatěžovací testy pro stavbu "Rekonstrukce kanalizace a ČOV ve Staříči".

V srpnu jsme provedli a v září aktuálně provádíme revitalizaci a stavební úpravy studny pro betonárku v Bruntále, hutnící pokusy pro ověření únosnosti zemní pláně pro stavbu v Sedlišti a hodnocení rizik ukládání odpadů na povrch terénu v Dolní Suché. Právě jsme započali předběžný průzkum základových a odtokových poměrů pro stavbu výškového domu v Ostravě u bývalého dolu Trojice, pro rodinný dům v Dolní Datyni, a pro cyklostezky v Českém Těšíně a v Horní Suché.

 

Hra na mořské vlky v Jaderském moři

Dokončení letošní odtěžby sádrovce pro rekultivační účely

Dokončení HG průzkumu pro vodní zdroj k odpočívce na D35 ve Skrbni

Posouzení zemní pláně a rizik svahových deformací v Šilheřovicích

 

Zatěžovací testy násypů u mostních konstrukcí u ČOV ve Staříči

Průzkum v areálu ostravského dopravního podniku

Revitalizace a stavební úpravy studny pro betonárku v Bruntále

Ověření únosnosti zemní pláně pro stavbu v Sedlišti

 

Hodnocení rizik ukládání odpadů na povrch terénu v Dolní Suché

Průzkum v Dolní Datyni

Předběžný průzkum pro stavbu výškové budovy v Ostravě u dolu Trojice

Geologický průzkum na Těšínsku v rámci záměru propojení cyklostezek

 

Statické zatěžovací zkoušky kruhovou deskou v místě stavby jeřábu

Průzkum základových poměrů ve Slezské Ostravě

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky