GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, studie, projekty a rekultivace na jaře 2021

Vypadá to, že aprílové počasí v dubnu už bere za své ...

... a zimní radovánky v terénu můžeme čekat opět až v prosinci. Stroje, vrtné soupravy a činorodí geologové tak mohou opět v plné síle vyrazit do terénu. Do druhého kvartálu letošního roku jsme prozatím zahájili několik geologických průzkumů základových a hydrogeologických poměrů pro projektovanou zástavbu a komunikace (Ostrava Radvanice, Český Těšín, Chlebovice, Staříč), hydrogeologických průzkumů pro vodní zdroje (Skrbeň, Poličná, Pustá Polom) a posouzení příčin podmáčení pozemků nebo odvodňování výkopů (Ostrava Svinov, Vratimov, Hlučín Darkovičky), vrtání předvrtů pilot pro stabilizaci svahů výkopu kanalizace (Kopřivnice, Mniší)  a zpracování projektů vodních děl - jímacích objektů (betonárka Bruntál) a rekultivace území postižené hornickou činností s biologickým hodnocením záměru (Dolní Suchá, Horní Benešov). Ve Vápenné u Rychlebských hor zpracováváme pro povrchový lom světlé slezské žuly hodnocení rizik pro kategorizaci úložného místa těžebního odpadu a plán pronakládání s těžebním odpadem. Rutinně také provádíme jarní monitorování kvality vod na dlouhodobých akcích v lokalitách na Ostravsku, Bohumínsku, Novojíčínsku, Hornobenešovsku a Šumpersku spojených s hodnocením hydrogeologických poměrů v okolí skládek, rekultivivaných lokalit a průmyslových provozů. 

 

Hodnocení rizika a kategorizace úložného místa těženého ložiska žuly ve Vápenné

Předvrty pro mikropiloty v Kopřivnici, Mniší

Zatěžovací testy kruhovou deskou (tzv. dynamiky) v komunikaci ve Staříči

Projekt a legalizace vodního zdroje pro betonárku v Bruntále

 

Průzkum georadarem v místě projektované ČS Návozní v Ostravě Kunčičkách

Průzkum podloží a nálevové testy v podloží budoucích chodníků v Dolním Žukově

Monitoring kvality vod v ostravské Teplárně Vítkovice

Co s vodou vyvěrající v komunikaci na ulici Stanislavského v Ostravě?

 

Průzkum základových a hydrogeologických poměrů se stanovením radonového indexu v Radvanicích

Jarní monitorování vod v území ovlivněném přítomností chlorovaných uhlovodíků

Projekt pro stavební povolení rekultivace v koruně dílčí části skládky v Horním Benešově

Jarní monitoring obsahů olova a ropných látek v podzemních vodách v průmyslové zóně v Bohumíně

 

Geologický průzkum pro rozšíření výrobních prostor v průmyslovém areálu v Chlebovicích na násypovém tělese

Zpracování plánu nakládání s těžebním odpadem pro kamenolom granitu ve Vápenné

Vsakovací vrt v Dolní Lutyni jsme museli zapustit až do hloubky 12 m

Posouzení příčin podmáčení pozemku ve Vratimově

 

Doplňující průzkum pro stavbu ČOV a utrácení srážkových vod v obci Písek na Jablunkovsku

V Horním Benešově pokračujeme v rekultivaci skládky těsněním na bázi síranu vápenatého

Zatřídění zemin a skalního podkladu dle těžitelnosti v úrovni základové spáry stavby tělocvičny v Návsí

Monitoring vlivů bývalé skládky kalů v Kopřivnici na kvalitu podzemní vody

 

Monitoring vlivů bývalé skládky KBV na povrchovou vodu v Kopřivničce

Průzkum obsahu polutantů na bázi PAH v silničním svršku dálniční odpočívky D36 ve Skrbni

Závěrečné vzorkování ekologické zátěže v Krnově v areálu Teplárny

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky