GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Velkokapacitní nálevové testy

Provádění velkokapacitních nálevových testů vsakovacích objektů určených pro větší zpevněné plochy v lokalitách bez dostupného vodovodního řádu

Pro tento úkol máme skladem zásobník vody na 34 m3 (2x17 m3) a čerpadla s průtokem až 10 l/s. Nejčastěji ale využíváme k nálevovým testům IBC kontejner o objemu 700 litrů. Nálevové testy slouží k ověřování odtokových parametrů, ke stanovení tzv. koeficientu vsaku lokality a jednotlivých půdních vrstev, k navrhování vsakovacích a retenčních objektů při řešení koncepce utrácení srážkových vod. Při použití dataloggerů Solinst se jednoduše stanovuje koeficient vsaku i prostřednictvím dočasně vystrojených úzkoprofilových vrtů.

 

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky