GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Čištění a kamerové prohlídky hlubinných vrtů a vsakovacích objektů

Provádíme čištění hlubinných vrtů vzduchovým výplachem (air-liftem) a kalovým čerpadlem s vířičem ...

Provádíme čištění hlubinných vrtů vzduchovým výplachem (air-liftem) do ověřených hloubek až 260 m soustavou zapouštěcí kolony s mamutkou a potrubím DN40 v celkové délce 300 m zavěšené na snadno transportovatelné bezpečnostní trojnoze vybavené elektrickým vrátkem a kompresorem s průtokem 300 l/min a tlakem na výstupu 15 bar. Pro dostupnost výplachové soustavy postačují běžné dveře vodárenských objektů s průchodem o šíři 60 cm. Soustavou sériově zapojených silných kalových čerpadel s vířičem umíme čistit vsakovací šachty se zaklesnutou hladinou vody pod 20 m...  Kontrolu stavu čištěných objektů provádíme jednoduchou kamerou s odolností proti tlaku vodního sloupce do 200 m.

 

 

 

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky