GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Technika pro čerpací a nálevové testy

Provádíme čerpací testy na mělkých i hlubinných objektech a čištění vsakovacích objektů ...

... pomocí různých benzínových sacích a elektrických kalových čerpadel (s výkonem až 10 l/s) pro mělké objekty a výkonná elektrická čerpadla do hlubinných vrtů o hloubkách až 200 m s vydatností do 5 l/s. Specialitou je nad sebou instalovaná sada kalových čerpadel s dolním vířičem s výtlakem 30 m a vydatností čerpání 10 l/s určená pro čištění hlubokých vrtaných vsakovacích studní s průměrem nad 300 mm. K čerpadlům máme k dispozici rozvodové systémy v provedení PE pro průměry DN32 a DN40 v celkové délce přibližně 500 m a v podobě požárních hadic v délce 200 m. Pro čerpací testy v odlehlých lokalitách bez zdroje energie požíváme výkonnou elektrocentrálu Honda 7 kW a případně i obytný přívěs nebo mobilní stan na střeše auta pro několikadenní „kempování“ při dozorování déledobých testů. Samozřejmostí jsou barometrické dataloggery s programovatelným záznamem o měření výšky vodního sloupce a teploty vody, kterých máme pro větší nebo dlouhodobější zakázky více než 10 kusů. Pro kontrolu stavu vrtů (zákal na dně, poškození pažnice, zanesení filtru, apod.) a vytahování předmětů z vrtů používáme kameru dimenzovanou na ponor do hloubky 200 m.

 

Čerpací testy na hlubinných vrtech ČGS ve Vendolí (srpen 2015)

Čerpací testy v Hradci nad Svitavou (listopad 2014)

Čerpací testy v Hradci nad Svitavou 2C ( prosinec 2014))

Čerpací test v Rybníkách, Jižní Morava( leden 2015)

 

Hlubinná čerpadla do vrtů a studní opatřená tlakovým snímače hladiny vody

Sací čerpadlo s výkonem až 10 l/s

Sací čerpadlo s výkonem až 2 l/s

Nejčastěji provádíme jednodušší čerpací testy s jímáním vody do 1 l/s

 

Přístroje WTW pro sledování vodivosti, teploty a pH čerpané vody

Velmi užitečné dataloggery s dálkovým přenosem dat z terénu do kanceláře

Naše pojízdná kancelář a ubytovna v jednom

Jednodušší verze našeho mobilního ubytování v době pandemie COVID19

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky