GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Úzkoprofilová sondáž pro odběr vzorků půd a podzemní vody

Provádíme úzkoprofilovou sondáž v obtížně přístupných, uzavřených nebo v podsklepených prostorách pomocí přenositelné techniky jedním člověkem, kam je obtížné se jinou ...

... těžší a větší vrtnou technikou na kolech nebo pásech dostat. Často je tato lehká technika vyžadována i tam, kde je žádoucí nepoškodit povrch nebo naopak tam, kde hrozí utopení techniky v rozbředlém terénu.  Tato technika je určena do prostředí soudržných zemin tvořených jíly, písky a drobnými štěrky. Vrtáme pomocí otevřených jádrováků s průměrem 50, 75 a 90 mm obvykle do hloubek 6 až 8 m dle charakteru prostředí. Vrtné náčiní a výkonná hydraulika na vytahování soutyčí se silou 14 tun je snadno transportovatelné v možnostech přenosu jedním člověkem. Alternativní výbavu tvoří ruční půdní „Edelmanův“ vrták, přenosná vrtná vibrační souprava Makita a jádrová vrtačka Husquarna. V dostupnějších místech lze nasadit hydraulickou soupravu Nordmeyer GEOTOOL poháněnou benzínovým motorem nebo vibrační beranidlo Atlas Copco v soupravě s plně hydraulickým pásovým transportérem – volba jednotlivé techniky je závislá na požadované hloubce sond a přístupnosti dané lokality. Raději samozřejmě vrtáme na dobře přístupných místech, ale umíme si poradit i v obtížném terénu. Pro přiblížení vybavení k místu jeho nasazení využíváme kromě pásového transportéru i čtyřkolku s navijákem nebo terénní pick-up, popřípadě k vyzdvižení techniky do výšky máme k dispozici hydraulickou ruku s nosností břemen do váhy jedné tuny.  

 

Ruční vrtání v místech dostupných pro terénní auto

Ruční vibrační vrtání v prostředí karpatské flyše

Vrtání na "lehko" v oraništi rovněž není problémem

Při pedologickém sondování na jižní Moravě u Holubic

 

Náš první dosud funkční hydraulický vytahovák soutyčí

S rozloženou vahou se blátivým terénem dá projet snadněji

Sondáž v rozbředlé části odkaliště 03 v Horním Benešově

Úzkoprofilová sondáž pod betonovou podlahou ve výrobní hale v Kynšperku

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky