GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky a stavební práce ve druhém kvartálu 2020

Druhý kvartál jsme nastartovali ve znamení pandemie COVID 19 ...

... nicméně většině našich klientů ze soukromého sektoru vyhlášený nouzový stav jejich činnosti výrazně neomezil. Jsme tedy v obvyklém pracovním nasazení a využíváme příznivé počasí pro terénní práce. Ve druhém kvartálu jsme dokončili několik ekologických auditů a průzkumů znečištění (Kynšperk, Studénka, Mošnov, Ostrava), vodní zdroj pro betonárku v Ostravě a v Dolním Benešově, několik zakázek řešících základové poměry a odvodňování pozemků (Ostrava Petřkovice, Vítkovice, Slezská Ostrava, Zábřeh, Poruba, Vratimov, Frýdek Místek, Opava, Třinec, Vražné), předvrty mikropilot ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, návoz materiálu pro sanaci skládky a odkaliště na Bruntálsku, a dlouhodobé monitoringy kvality podzemních a povrchových vod (Krnov, Horní Benešov, Příbor, Skotnice, Ostrava a Bohumín).

 

Průzkum se stanovením tlecí doby pro pohřebiště ve Vražném

Rekultivace skládky v Horním Benešově

Monitoring vlivů skládky na vody v Horním Benešově

Provádění předvrtů pilot pro stabilizaci stavebních objektů ve Staré Vsi, Mniší a Vlčovicích

 

Legalizace vodního zdroje v Dolním Benešově

Screening znečištění prostředí pro ekologický audit výrobní haly v Kynšperku

Průzkum pro projekt rekonstrukce budovy děkanátu LF v Ostravě Zábřehu

Průzkum a projektová dokomentace vrtané studny pro ČM Beton v Ostravě Vítkovicích

 

Geologický servis a návrh úpravy zemin stavby MG Odra Gas v Ostravě

Doplnění monitorovací sítě v areálu PARS nova v Šumperku o úzkoprofilový vrt

Testy upravené zemní pláně kruhovou deskou pomocí statických a dynamických zatěžovacích zkoušek v Ostravě

Průzkum pro rekonstrukci objektu v areálu Slezské nemocnice v Opavě

 

Hydrogeologický průzkum v areál společnosti Vaněk v Ostravě

Průzkum pro opravu chodníků v Třinci, místní část Lyžbice

Průzkum znečištění prostředí pro ekologický audit pozemků v areálu průmyslové zóny Mošnov

Doplňující průzkum rozsahu a míry znečištění zemin ve Studénce

 

Průzkum znečištění prostředí pro ukončení provozu zařízení a zpracování plánu rekultivace a sanace

Testy chemické úpravy alternativního těsnění do násypu pro rekultivaci odkaliště na Bruntálsku

Dlouhodobý monitoring vod zatížených PAU v Krnově

Hydrogeologický průzkum pro návrh vsakování odpadních vod z DČOV v Ostravě

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky