GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky a studie v prvním kvartálu 2020

Díky příznivým klimatickým podmínkám se řada staveb ...

... nezastavila ani v zimním období, proto se i geologové musí činit. V průběhu prvního kvartálu jsme dokončovali zprávy z ročních monitoringů vod na běžících akcích a zároveň začali provádět průzkumy, projekty a dozory pro stavby nové. 

 

Průzkum pro stavbu nové haly autoservisu v Ostravě

Roční monitoring vod v Příboře

Roční monitoring vod ve Skotnici

Průzkum pro stavbu rodinného domu v Hodslavicích

 

Rešerše geologických poměrů v nestabilním území v Orlové

Průzkum pro stavbu souboru rodinných domů v Ostravě Lhotka

Geologický dozor a testy na pláni při stavbě basketbalové haly ve Frýdku Místku

Průzkum odtokových poměrů pro stavbu rodinného domu v Bohumíně

 

Geologický dozor a testy na pláni pro stavbu v Ostravě, místní část Fifejdy

Průzkum v Ostravě na Mírovém náměstí

Dokončení průzkumu a následný projekt rekultivace odkaliště flotačních písků s vysokým obsahem olova

Průzkum v Ostravě na ulici Hradní pro infrastrukturu a bytovou zástavbu

 

Zahájení monitorovací sezóny v servisním areálu v Horní Suché spojené s údržbou vsakovacích objektů

Projekt obnovy rybníka pro soukromého investora v Chotěbuzi

Průzkum pro stanovení tlecí doby pohřebiště v Bravanticích

Podrobný průzkum pro stabilizaci podzemních garáží v Orlové

 

Dozor hydrogeologa při sanaci výkopových zemin v Ostravě

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky