GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, sanace a rekultivace v posledním kvartálu roku 2019

V průběhu října až prosince letošního roku se nám podařilo ...

... završit úspěšnou sezónu. Kromě dvacítky geologických průzkumů a studií, supervizních dohledů, monitoringů vod na skládkách či průmyslových areálech a jiných drobných servisních služeb jsme v tomto období dokončili stavební zakázky týkající se odvodňování pozemků a naopak rozběhli rekultivační práce spojené s terénními úpravami území či zabezpečením skládek odpadů. Do konce roku zbývá předat několik posledních výstupů. Po zbytek prosince až do poloviny ledna se budeme věnovat rekultivaci vlastních tělesných schránek a následně údržbě firemní techniky, kterou jsme letos abnormálně vytížili.

Všem obchodním partnerům tímto děkujeme za vzájemnou podporu a spolupráci, přejeme pohodové svátky a těšíme se na pokračování naší spolupráce v roce 2020.

 

Plošný průzkum pro odkanalizování sedmi obcí v okolí Lešné

Dokončení tříletého postsanačního monitoringu v Kopřivnici

Dokončení ročního monitoringu vod v Šumperku

Plošný průzkum lokality Ropice z hlediska možnosti utrácení vod vsakováním

 

Dokončení monitorovacího systému a úvodního moniotringu vod v Bohumíně

Průzkum pro revitalizaci rybníků v lokalitě Benátky

Vybudování odvodňovacího systému dětského hřiště v Českém Těšíně

Průzkum odtokových poměrů a pro založení ČOV v Hnojníku

 

Průzkum stability svahu historického násypu v areálu OVaK

Hydrogeologický průzkum pro rozšíření veřejného pohřebiště ve Fryčovicích

Supervize pro MF ČR k likvidaci monitorovacích vrtů v ekologickcky zatížené lokalitě

Odvodnění novostavby Integrovaného výjezdového centra Český Těšín

 

Vyhodnocení odtokových poměrů pro odkanalizování části Vratimova

Průzkum pro odkanalizování místních částí Opavy - Komárova a Suchých Lazců

Dozor hydrogeologa při odvodňování stavebního výkopu, lokalita Šverma, Ostrava

Hutnící pokusy a ověření deformačních charakteristik podloží novostavby v Branticích

 

Ověřování deformačních charaketeristik zásypu pro stavbu "Odkanalizování obce Staříč"

Testování zemin jílovitého charakteru pro návrh receptury jejich stabilizace

Průzkum základových poměrů v litovelské cukrovarně

Doplňující průzkum v Třinci - sídliště Sosna

 

Servis vsakovacího systému odvodnění hřbitova ve Vratimově

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky