GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky a supervize v dubnu až červnu 2019

Jsme za polovinou dalšího kvartálu, v plném pracovním nasazení ...

Na přelomu dubna a května jsme úspěšně podrobili náročnému testu naši novou hydraulickou penetrační soupravu. V Horní Benešově jsme dokončili pvních 400 m sondáže a spolu s dalšími zakázkami máme od počátku roku odpenetrováno přes 700 m.

Ve druhém kvartále jsme doposud dokončili geologický průzkum v areálu bývalých papíren v Českém Těšíně, statické zatěžovací testy kruhovou deskou v areálu drůběžárny v Dolních Tošanovicích, geologický průzkum pro založení novostaveb RD v Ostravici na úpatí Smrku, průzkum pro stavbu kanalizace v Ostravě - Hranečníku na ulici Pastrňákova a průzkum souboru novostaveb v Dolní Lhotě u Ostravy. 

Po sedmi letech jsme dokončili supervizi nápravných opatření v areálu bývalé Severomoravské plynárenské a.s. v Lipníku nad Bečvou, prováděnou od roku 2012 pro Ministerstvo financí. 

Letošním rokem jsme naopak v dubnu zahájili monitoring podzemních vod v areálu Pars nova v Šumperku zaměřený na chlorované uhlovodíky a ropné látky. V roce 2016 jsme zde zpracovávali analýzu rizik na lidské zdraví a ekosytémy.

Aktuálně dále projekčně připravujeme několik hlubinných vodních zdrojů v Beskydech, plošný průzkum vsakovacích parametrů prostředí čítající dvacet vsakovacích sond v okolí obce Ropice, geofyzikální a penetrační průzkum pro hlubinné zakládání v areálu Nová Karolina v Ostravě a několik hydrogeologických průzkumů zaměřených na návrh utrácení srážkových vod v areálu AWT v Paskově, v projektované obytné zóně v Hlubočci, v areálu Mahle v Mošnově a v zástavbě rodinných domů v Úhonicích v Čechách. V Českém Těšíně jsme dokončili vybudování osmi úzkoprofilových vsakovacích vrtů pro odvodnění zemní pláně cyklostezky. Ve Středočeském kraji jsme zahájili práce na hydrogeologické studii stavby komunikace  I-38 u Poděbrad z hlediska vlivů na útvary podzemních a povrchových vod. Do konce léta se budeme muset pěkně činit ... !!!

 

 

Horní Benešov

Průzkum v Českém Těšíně

Statické zatěžovací zkoušky v Dolních Domaslavicích

Monitoring podzemních vod v Šumperku

 

Průzkum v Ostravici

Průzkum v Ostravě, ulice Pastrňákova

Průzkum pro architektonickou studii v Dolní Lhotě

Průzkum hydrogeologických poměrů v Dolní Lhotě

 

Průzkum v Paskově, areál AWT

Odvodňovací vrty zemní pláně v Českém Těšíně

Průzkum odtokových poměrů v Mošnově, areál MAHLE

Hlubočec, průzkum základových a odtokových poměrů

 

Průzkum pro hlubinné založení SO NKRD II v Ostravě

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky