GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky, studie a supervize v prvním kvartálu 2019

Po vydatné zimě jsou opět práce v terénu v plném proudu ...

V prvních měsících letošního roku jsme uvedli do provozu naši novou penetrační soupravu a otestovali ji na několika lokalitách. Máme odvrtáno prvních 200 metrů :-)  Penetrace je konstruována jako lehká, střední, těžká i supertěžká s váhou beranu od 10 kg do 63.5 kg a s výškou pádu až 700 mm. Penetrační zkouška slouží zejména k ověření rozhraní jednotlivých geologických vrstev s  rozdílným penetračním odporem (jíly x štěrky), k ověření kvality zhutnění zpětných zásypů nebo vhodnosti prostředí pro použití zaráženého pažení (štětovnice). Kromě penetračních tyčí máme u nové soupravy i otevřené jádrovnice pro odběr vzorků zemin a vytvoření popisu geologického profilu prostředí. Soupravou tak dokážeme provádět jak penetraci do hlobky cca 20 m, tak  úzkoprofilové jádrové vrty do hloubky cca 8 m. 

V průběhu ledna až března 2019 jsme prozatím dokončili průzkumy pro stavby a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV (Ostrava, Kopřivnice, Karviná), pro stavbu nové haly v průmyslové zóně Kopřivnice, pro projekt příjezdové komunikace v areálu PZ Barbora, pro návrh zakládání na pilotách v arálu TWAK v Bohumíně.

Na lokalitě Nova Praga v pražských Vysočanech provádíme od února pro zhotovitele stavby supervizi při sanaci areálu postiženého kontaminací dominantními polutanty, kterými jsou ropné látky a šestimocný chrom. Dopracovali jsme také projekt rekultivace 2., 3. a 5. tělesa skládky odpadů na Bruntálsku. 

 

Bohumín, těžká dynamická penetrace pro hlubinnné zakládání

Průzkum v Kopřivnici, areál ČOV

Průzkum v ulici Novinářská, Ostrava

Průzkum pro stavbu kanalizace, Ostrava, ul. Pikartská

 

Průzkum v ulici Hornopolní pro opravu vodovodu, Ostrava

Průzkum v centru Ostravy, v ulici Nádražní, pro opravu vodovodu

Průzkum v ulici Maroldova pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace, Ostrava

Projekt uzavření a rekultivace skládky v Horním Benešově

 

Průzkum podloží komunikace v areálu PZ Barbora, Karviná

Průzkum pro halu Remoska, Kopřivnice

Rešeršní hydrogeologický posudek, ulice Mickiewiczova, Karviná

Supervize sanačních prací v areálu Nova Praga

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky