GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky, studie a supervize v červenci a srpnu 2017

O letních prázdninách se nám podařilo dokončit ...

... několik krátkodobých projektů týkajících se průzkumu pro posouzení základových poměrů a návrh utrácení srážkových vod z projektovaných záměrů (Přestupní uzly v Ostravě Hulvákách, Přívoze a v Opavě na ulici Skladištní, Odvodnění nových komunikací v Polance nad Odrou, Vsakování vod ze zpevněných ploch u čerpacích stanic MOL ve Dvoře Králové a v Průhonicích, Vsakování vod ze sportovního hřiště v Ostravě Vítkovicích, Vsakování srážkových vod z logistického centra v Bravanticích). Dále dokončujeme pedologický průzkum pro stavbu nového průmyslového objektu v Lovosicích a Základní a podkaldovou zprávu v rámci IPPC pro výrobní závod Plakor v Mošnově. 

V srpnu jsme dokončili v rámci déledobého projektu etapu zemních prací při rekultivaci skládky ve Skotnici. Skládka je v současnosti zavezena vrstvou ornice a zplanýrovaná, připravená na travní osev a jeho zaválcování. Na lokalitě v Bohumíně, v arálu TWK pokračuje sanační dozor při budování návozu zpětného zásypu sanovaných ploch a kontrola jeho geomechanických parametrů. 

V rámci požadavků rámcové směrnice EU jsme v srpnu zahájili práce na posuzování vlivů stavby sedmi úseků na Dálnici D6 v Karlovarském kraji v celkové délce cca 50 km na útvary povrchových a podzemních vod.

 

 

Stavebně geologický a hydrogeologický průzkum v Ostravě - Hulváky

Čerpací stanice MOL Dvůr Králové

Čerpací stanice MOL Průhonice

Stavebně geologický a hydrogeologický průzkum v Ostravě - Přívoze

 

Hydrogeologický průzkum v Polance nad Odrou

Průzkum pro utrácení srážkových vod v Bravanticích

Průzkum pro návrh opravy fenolové kanalizace v Ostravě

Průzkum pro utrácení srážkových vod v Ostravě Vítkovicích

 

Dokončení návozu ornice při rekultivaci skládky ve Skotnici

Dokončení návozu ornice při rekultivaci skládky ve Skotnici

Dokončení návozu ornice při rekultivaci skládky ve Skotnici

Dokončení návozu ornice při rekultivaci skládky ve Skotnici

 

Pedologický průzkum v Lovosicích

Průzkum pro vybudování kanalizace v Rychvaldu

Areál společnosti Plakor v Mošnově

Budování zásypu v sanované lokalitě Bohumín - areál TWK

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky