GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky, studie a supervize v květnu a červnu 2017

V průběhu května a června jsme dokončili ...

... geologický průzkum pro vybudování infrastruktury nové zóny pro rodinnou zástavbu ve Velké Polomi, hydrogeologický průzkum pro návrh odvodnění odtahových kanálů ve společnosti ArcelorMittal, hydrogeologický dozor při budování širokoprofilových vrtů pro utrácení srážkových vod ve Volvo Truck Center Havířov, hydrogeologický dozor při budování nadstavby nad hlubinným vrtem v Loučkách u Oder, hydrogeologický průzkum pro odvodnění pozemku s rodinným domem v Krásném Poli, hydrogeologické posouzení možnosti utrácení srážkových vod z projektované obalovny živičných směsí v Hranicích na  Moravě, analýzu rizika na lidské zdraví a ekosystémy pro starou skládku v katastru Horní Újezd a supervizní dohled pro Ministerstvo financí nad likvidací starých hydrogeologických vrtů v areálu Pilana a.s. v Hulíně.

Dále jsme dokončili základní a podkladou zprávu (v rámci IPPC) pro novou výrobní technologii v areálu Bussiness Park Ostrava a v areálu spalovny a čistírny odpadních vod v areálu ZEVO v Chropyni.

Z projekčních prací aktuálně dokončujeme PD se statickým zajištěním nové manipulační šachtice pro stavební povolení úpravy zhlaví hlubinného vrtu HV-2 v Odrách, který zasahuje do půdorysu nové projektované haly DHIV společnosti Semperflex Optimit.

Na enkapsulované skládce kalů v Kopřivnici jsme aktuálně zahájili tříletý postsanační monitoring, který potrvá do řijna 2020.

... a  k tomu jsme stihli s vyplazeným jazykem na vestě i expedicii do Perú, které před 45 léty tak pečlivě probádal inženýrský geolog Otto Horský.

 

Průzkum s čerpacími testy pro odvodnění odtahových komínů v ArcelorMittal

Statické zatěžovací zkoušky v ostravické Bermě

Průzkum pro vybudování infrastruktury ve Velké Polomi

Základní zpráva pro průmyslovou zónu Bussiness Park v Ostravě

 

Hydrogeologický dozor nad budováním zhlaví hlubinného vrtu v Loučkách u Oder

Hydrogeologické posouzení možnosti vsakování srážkových vod v nové obalovně v Hranicích na Moravě

Supervize sanace kontaminované lokality a budování násypu pro stavbu nového investora v Bohumíně

Hydrogeologický průzkum pro stavbu rodinného domu a utrácení srážkových vod v Krásném Poli

 

Analýzy rizika staré skládky TKO v Horním Újezdě

Postsanační monitoring skládky kalů v Kopřivnici

Supervize likvidace vrtů v Hulíně

Geologický průzkum pro založení stavby garáží na Hranečníku

 

Provádění souboru statických zatěžovacích zkoušek pro stavbu komunikací v orlovském lesoparku

Hydrogeologický dozor nad budování širokoprofilových vrtů a provádění velkokapacitních nálevových testů v areálu VOLVO

Aktualizace analýzy rizika staré skládky u obce Vršovice pro žádost o dotaci ze SFŽP

Expedice do Perú po stopách Otty Horského

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky