GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Velkokapacitní vsakovací objekty v Prostřední Suché

Aktuálně jsme dokončili hydrogeologický dozor při budování ...

... vsakovacích objektů v areálu VOLVO v Prostřední Suché. Protože první vsakovací objekty z roku 2010 nebyly funkční a areál býval po větších deštích "vytápěn", měli jsme možnost na této zakázce provádět průkazní testy pro zajištění garance funkčnosti nových objektů. Kromě přípravných projekčních prací a komplexního dozoru vrtných prací pilotovací soupravou jsme dohlíželi na vystrojování objektů, karotážní průzkumy, finální stavební práce, čištění kanalizace a zprovoznění objektů. Hotové vsakovací objekty jsme po vyčištění podrobovali intenzivním nálevovým testům (nálev cca 30 m3 během hodiny) pro ověření maximální vsakovací kapacity a třídenním testům (vsak 780 m3 během tří dnů) pro ověření prostorového vsakování do podloží. Určitě se jednalo o jednu z nejzajímavějších "vsakovacích" zakázek v mé dosavadní praxi, jejíž obdobu podobného rozsahu jsem dosud ve sbornících hydrogeologických konferencí nedohledal. Velkokapacitní vsakovací objekty zdárně fungují a utrácení srážkových vod na této lokalitě je po 6-ti letech vyřešeno i bez dodatečného budování retenčních jímek. Poděkování za úspěšnou realizaci zakázky patří "spoludozorujícím" kolegům Milanovi Kučerovi a Radanovi Šmitovi, našim zaměstnancům Martině a Jarkovi za bahnění se v terénu (pro absolventy mimochodem skvělá praxe), společnosti VOLVO za přípravu, koordinaci a dobrý výběr kvalitních subdodavatelů. Realizace: duben - červen 2017.

Nyní budeme celkem po dobu pěti let zajišťovat monitoring kvality podzemních vod, sled trendu hladiny podzemní a vsakované vody ve vztahu k trendu atmosfericjkých srážek, servis a čištění vsakovacích objektů.

 

 

 

Propustný kvartérní horizont - hl. 17 až 29 m

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky