GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky, studie a projekty prováděné na jaře 2017 (3-4/2017)

V jarních měsících jsme zahájili intenzivní práce na ...

... na průzkumech a posudcích pro projektované liniové, průmyslové i občanské stavby (lokality v průmyslové zóně TATRA Kopřivnice, stavba D11 1107 Smiřice - Jarošov, výrobní areál Kateřinice, odpadní kanalizace v Dobroslavicích, hřbitov v Hrabové, založení mostní konstrukce v Třinci) a pro rekultivace skládek odpadů (Skládky v Zaječí, Horním Újezdě, Rouském a v Horní Lhotě). Dále aktuálně provádíme Základní a podkladové zprávy k žádostem o IPPC podníků v Chropyni a Ostravě Kunčičkách. Rovněž dokončujeme projektovou dokumentaci na přebudování manipulační šachtice hlubinného vrtu pro zásobování výrobního areálu technologickou vodou v Odrách. A aby toho nebylo málo, tak jsme se pro ŘSD, závod Brno, stali odborným technickým konzultantem průzkumu pro lokalizaci a posouzení staré ekologické zátěže v trase I/42 Brno VMO, Tunel Vinohrady a MÚK Líšeňská.

 

Na počátku dubna jsme dokočili geologické průzkumy pro stavbu šestihalí společnosti Kovona v Českém Těšíně. V dubnu jsme provedli posouzení základové spáry z hlediska možnosti chemické úpravy podloží na stavbě v Mošnově a posouzení základové spáry z hlediska objemové stálosti navážek na stavbě Nová Karolina v Ostravě. Také jsme dokončili  studii pro ŘSD posouzení vlivů projektované stavby dálnice D11 úsek 1107 Smiřice Jaroměř na útvary povrchových a podzemních vod dle Rámcové směrnice ES o vodách.

 

 

Realizace: březen až duben 2017.

 

IG průzkum pro založení šestihalí v Kovoně

Dozor budování pláně a pilot v PZ Kopřivnice

HGP a hodnocení rizik pro Skládku v Zaječí

IGP pro Výrobní areál Kateřinice

 

HGP pro Hřbitov v Hrabové

IGP a HGP pro Odpadní kanalizaci Dobroslavice

Dozor OTP při průzkumu ekologické zátěže VMÚ Líšeňská v Brně

GP pro založení mostní konstrukce v Třinci

 

Posuzování využitelnosti odpadů v Horní Lhotě

Ekologický audit dílčí plochy v PZ Kopřivnice

Rožnov - HG posouzení lokality pro vybudování vodních zdrojů

Lokalita Palačov - posouzení vlivu stavby průmyslové ČOV na vodní zdroje

 

Posouzení zemní pláně v Mošnově

Posouzení zemní pláně stavby na Nové Karolině v Ostravě

Posouzení vlivu stavby D11 1107 Smiřice - Jaroměř na vodní útvary

Statické zatěžovací testy v bermě Ostravice

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky