GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Rekultivace skládky ve Skotnici (1-12/2017)

V lednu 2017 jsme zahájili rekultivaci staré skládky komunálního a průmyslového odpadu ...

... v katastrálním území Skotnice. Skládku a podzemní vody v jejím okolí monitorujeme od roku 2010, kdy jsme zahájili průzkumné práce s vyhotovením analýzy rizika, studie proveditelnosti a následně projekt sanace / rekultivace. Rekultivace skládky představuje vybudování těsnících vrsetev zabraňujících infiltraci srážek do podzemních vod a jejich svedení odvodňovacími žlaby do vodoteče, následně jejich překrytí ornicí a péče o biologický průběh rekultivace. Pro šetrnou cenu vůči investorovi jsme v průběhu příprav (6 let) zajistili výhodný dovoz přebytků materiálů a ornice z jiných staveb v okolí. Pro investora se tak ze strany GEOoffice už jedná o vyřešní druhé staré ekologické záteže z doby před rokem 1989 (skládka na Točně).

 

Aktuálně jsme dokončili návoz a rozprostření těsnících vrstev v množství přesahující 40 tisíc tun, na které bude navazovat rozprostření ornice 4500 tun z připravované stavby I/56 Obchvat Skotnice a následně biologická rekultivace. Návoz a rozprostření ornice je plánován na konec července, finální úpravy terénu a odvodňovací žlaby budou dokončeny v srpnu 2017.

 

 

Začlenění skládky do krajiny je nenásilné

Stav rekultivace po dokončení návozu těsnících vrstev v červnu 2017

Stav rekultivace v průběhu návozu těsnících vrstev v lednu 2017

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky