GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologický průzkum na Hýbnerově ul. v Ostravě (4/2016)

Pro projekt a výstavbu bytového domu na Slezské v Ostravě ...

... aktuálně provádíme stavebně geologický a hydrogeologický průzkum za účelem návrhu založení stavby a stanovení koncepce vsakování srážkových vod. Práce zahrnují vrtanou sondáž, vystrojený vsakovací vrt, laboratorní rozbory mechaniky zemin a nálevové testy. Realizace: duben 2016

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Slezská Ostrava