GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Drobné hydrogeologické a geotechnické posudky (3/2016)

V průběhu března jsme dokončili několik ...

... geologických posudků na Ostravsku, Těšínsku a Frenštátsku. Převážně se jednalo o hydrogeologické posudku pro posouzení možnosti vsakování srážkových vod při výstavbě rodinných domů a veřejných komunikací, geotechnické posudky pro posouzení staveb v potenciálně nestabilním území a pedologhické posudky pro vynětí ornice ze ZPF. realizace: Březen 2016

 

Ostrava Pustkovec

Frenštát - pedologický průzkum

Chotběbuz

Ostrava Vítkovice

 

Ostrava Michálkovice

Ostrava Proskovice

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky