GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Hydrogeologický průzkum ve Sviadnově (3/2016)

Ve Sviadnově jsme aktuálně vybudovali průzkumný vrt ...

... pro individuální zásobování rodinného domu vodou. Lokalita se nachází ve fluviální terase Ostravice s vydatně zvodněným kolektorem mělce uloženým pod povrchem terénu. Zakázka zahrnuje rovněž provedení čerpacích testů, sled interference hladin podzemní vody na okolních objektech, vzorkovací a laboratorní práce zaměřené na vyhodnocení kvality vody a návrhu její úpravy, zpracování hydrogeologického posudku pro nakládání s vodami a následnou legalizaci vrtu. Realizace: březen 2013.

 

Čištění vibračním čerpadlem

Průběžné měření parametrů vody

 

Dočišťování odstředivým čerpadlem

Hotovo, balíme ...

... ještě stáhnout data z loggeru a odjezd do firmy

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky