GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Drobné hydrogeologické posudky (2/2016)

Pro menší projekční a stavební záměry jsme aktuálně dokončili ...

... několik geologických posudků a průzkumů zaměřených na hodnocení možnosti vsakování srážkových vod, posouzení základových poměrů a stanovení radonového indexu pozemků na Ostravsku. Realizace: únor 2016

 

Ostrava Přívoz

Stonava

Stará Bělá

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky