GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Legalizace vodních zdrojů pro betonárny v Bruntále a Krnově (9-10/2015)

Pro společnost Českomoravský beton a.s. aktuálně provádíme ...

... hydrogeologickou část legalizace historických vodních zdrojů v provozovnách výrobny betonu v Bruntále a Krnově. Práce zahrnují hydrodynamické testy, odběry vzorků vody a jejich analýzy, sled chodu hladiny podzemní vody na objektech, vyhodnocení hydrogeologických poměrů a podmínek pro jímání podzemní vody pro užitkové účely. Realizace: září 2015

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Betonárka v Bruntále