GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Průzkum znečištění saturované zóny na Olomoucku (9/2015)

Na Olomoucku právě provádíme ověřovací screening ...

... vývoje znečištění podzemní vody v historickém areálu se starou ekologickou zátěží. První etapa prací zahrnuje odběr vzorků podzemní a povrchové vody a vyhodnocení trendů vývoje znečištění. Realizace: září - říjen 2015.

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Odběr vzorků vody ze studní a z vodoteče