GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Dokočovací práce na vodním zdroji v Jarcové (8/2015)

Na nově vybudovaném vrtu jsme aktuálně dokončili ...

... instalaci čerpacího systému a plastové manipulační šachtice. Vrt vybudovaný v březnu 2015 je tak administrativně povolen (je vydáno povolení ke stavbě i k nakládání s vodami) i technicky připraven k zásobování nového rodinného domu podzemní vodou. Realizace: srpen 2015.

 

Těsnění mezikruží bentonitem

Vyrovnávací podsyp a betonové lože šachtice

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky