GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Studie řešení pro sesouvající se svah u cyklostezky v oblasti Landeku (7-9/2015)

Pro Statutární město Ostrava aktuálně provádíme zpracování ...

... studie nalezení trvalého řešení pro sesouvající se svah nad i pod cyklostezkou v oblasti Landeku (úsek Hornické muzeum – Koblovský most), která bude podkladem investiční předprojektové přípravy pro realizaci projektu „Stabilizace a sanace nestabilního svahu Landek – cyklostezka“. Studie bude obsahovat potřebné podklady k sestavení komplexního investičního záměru, který bude následně podkladem pro vyhotovení realizační dokumentace a jejího projednání s Geofondem, Policií ČR a ekologickými aktivisty. Práce zahrnují podrobné terénní mapování, rešeršní návaznost na dosud provedené geologické výsledky, variantní navrhy reálných řešení a projednávání záměru s dotčenými stranami.

Celá problematika je zajímavá především množstvím omezení, která limitují nasazení běžných metod sanace svahů (majetkoprávní vztahy, požadavky Policie ČR z hlediska bezpečnosti provozu cyklistů, požadavky AOPK z hlediska ochrany přírodní památky a její estetiky, požadavky správce povodí z hlediska nesnížení průtočného profilu při Q100, limity vyvolané možnou erozí povodňových stavů Odry a limity vyvolané možnosti sczicení kovových součástí bariér, apod.). Realizace 07-09 / 2015.

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky