GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Průzkum podloží pro novou kanalizaci v Krásném Poli (7-8/2015)

Pro připravovaný projekt kanalizace v ostravském městském obvodu ...

... Krásné Pole jsme právě dokončili terénní práce zaměřené na stanovení těžitelnosti zemin. Práce zahrnovaly vrty v trase kanalizace zabudované do eluvia skalního podkladu a do samotného skalního podkladu předkvartérního podloží. Realizace: červenec - srpen 2015.

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky